Kvalitet

Vi enades tidigt om att kvalitetssäkring av själva utförandet skulle bli vår största konkurrensfördel – det är ett sätt att kunna garantera att det blir rent i alla hörn och vrår. Grunden för detta är vårt hembesök med väl dokumenterad information i kundkortet om hemmet och de inneboende som uppdateras kontinuerligt.

Under våra uppdrag utförs alla uppgifter metodiskt enligt ett schema. Därefter sker egenkontroll samt kontroll av varandras uppgifter vid uppdragets slut. Vi uppmanar därefter våra kunder att ge oss feedback via vårt kvalitetssystem som direkt indikerar hur vi uppfyllt överenskommelser och förväntningar.

Vid konstruktiv kritik är vår policy att svara inom 24 timmar och att åtgärda snarast beroende på typ av problemställning. Utöver detta gör vi alltid en uppföljning efter första uppdraget och därefter regelbundet var 6:e månad.