Miljö

Natur – För oss är det självklart att värna om miljön genom att i första hand använda oss av miljömärkta medel och även veta dess rätta koncentration och spädning som har stor betydelse för vår natur när de går ut i avloppen. Vår främsta rengöringsmetod är att använda mikrofiberdukar, vatten och handkraft som räcker mer än väl på normalt nedsmutsade ytor.

Våra bilar är miljöklassade och genom noggrann planering och logistik av uppdragen strävar vi alltid efter att minimera användningen av fordon. I många fall åker vi även med kollektivtrafiken, cyklar eller promenerar.

Arbete –Vi är naturligtvis kollektivanslutna och kan med det erbjuda attraktiva arbetsförhållanden samt utbildar vi våra medarbetare kontinuerligt. Vi ser också till att arbetet upplevs positivt och glädjefyllt med varierande uppgifter samt att man i största mån alltid arbetar i team om två ute på uppdrag.

Vidare delger vi nyckeltal och budget där man aktivt kan vara del i att höja sin kompetens och belönas därefter. Vi arbetar tillsammans med värderingar, mål och visioner så att alla är med på tåget.