När vi besöker dig

För bästa samarbete och resultat, önskar vi alltid göra ett besök i ditt hem innan vi påbörjar ett kontinuerligt uppdrag. Detta gör vi dels för att du ska få träffa oss och därmed få förtroende för oss och för att vi ska få lära känna dig och ev övriga familjemedlemmar. Vi gör det också för att vi ska få se och lära känna ytor, material, specifika önskemål samt diskutera upplägg för dag och tid.

Vi noterar all information som sedan ligger till grund för den offert vi skickar ut senast 24 timmar efter besöket. Är man nöjd med och vill anta vår offert kommer vi överens om ett startdatum samt kompletterar uppgifter som bl a nycklar, larm, koder mm. Vi upprättar även ett kundkort som du får ta del av och godkänna. Kundbesöket tar ca 45 minuter. Nu ser vi fram emot att få vara din superhjälte i vardagen!