Säkerhet

Kund – Inför, under och efter våra uppdrag hos kund agerar vi alltid med största etik och diskretion ur säkerhetshänsyn. Det gäller allt ifrån hantering av nycklar, koder samt kundinformation. Kundnycklar är uppmärkta efter ett kodat system och har upphittningsbrickor samt förvaras de i kassaskåp.

Kundkort är digitaliserade och webbaserade och kan endast läsas av behörig personal via låsta läsplattor. Medarbetares uppgifter verifieras samt skriver man på sekretessavtal vid anställning. Vid ev. skada/åverkan hos kund, är vi fullt försäkrade.

Medarbetare – Vi är väldigt måna om att våra medarbetare ska känna sig trygga under arbetstid. Vi arbetar i största möjliga mån i team om två, använder moderna arbetsredskap och medel som man har utbildats i.

Våra medarbetare är fullt försäkrade och kan även nyttja ett månatligt hälsobidrag för motion, massage m.m. Våra fordon kontrolleras kontinuerligt enligt gällande trafiklagar.